I -  PARAMETRE KURZU  III -  MOŽNOSTI ABSOLVENTA  V - POHYB CENY
 II -  NASADENIE  IV -  NOVINKY LVK 2020  VI - REGISTRUJ SA !


Z MINULOSTI :
Letný vojenský kurz síl SB ( LVK ) je jeden z mnohých projektov národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci. Z hľadiska minulosti, je táto udalosť organizovaná už od počiatku založenia organizácie, teda od roku 2012. V prvých rokoch realizácie bol kurz pôvodne určený len pre príslušníkov síl SB a občanov, ktorý sa uchádzali o vstup do niektorej z posádok oddielov.  Slovenskí branci však neskôr svojou registráciou cez občianske združenie Naša vlasť je budúsnosť ( NVB ) deklarovali navýšenie intenzity aktivít, ktoré pripravujú občanov v oblasti branného výcviku a to najmä pre prípady vzniku krízových situácii a hrozieb vojenského či nevojenského, charakteru ktoré by mohli ohroziť našu vlasť , životy a majetok našich občanov. Od roku 2016 je letný vojenský kurz každoročne otvorený aj pre širokú verejnosť a to bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči organizácii , zo strany zúčastnených absolventov. Ako čas plynul, o úrovni LVK sa dopočuli aj obyvatelia zo zahraničia, najmä z krajín Európskej  únie, ktorí začali toto cvičenie navštevovať pravidelne.

SÚČASNOSŤ :
Dnes je letný vojenský kurz síl SB medzinárodnou udalosťou s neustále sa zvyšujúcou kvalitatívnou stránkou. Úspešným absolvovaním kurzu každý z jeho účastníkov zistí, čo skutočne dokáže v záťažových podmienkach ako po psychickej a fyzickej stránke, tak aj po stránke disciplíny, potrebných vedomostí a bojových zručností, ktoré sa pre každého stanú skutočným návykom ktorý, je nevyhnutný pre prežitie v krízových a život ohrozujúcich situáciách.

MÁŠ NA TO AJ TY? VŠETKO JE LEN V TVOJEJ HLAVE ! Poď a skús si to. Staneš sa súčasťou tímu s ktorým si vyskúšaš zvládnuť a prežiť podmienky bojového poľa. Získaš množstvo základných a odborných  zručonstí, ktoré posunú tvoje limity ! Bojové podmienky zažiješ priamo na vlastnej koži a okrem toho si odnesieš množstvo nezabudnuteľných zážitkov !  Letný vojenský kurz je tu aj pre TEBA !
   

ZÁKLADNÉ PARAMETRE KURZU

TERMÍN SPUSTENIA - 01 . 08 . 2020
TERMÍN UKONČENIA - 07 . 08 . 2020

CENA KURZU : 90 - 130 EUR
PLNÁ DĹŽKA TRVANIA KURZU - 7 KALENDÁRNYCH DNÍ ( NEPRETRŽITE )
POŽIADAVKY :
VEK - OD 18 ROKOV
BEZÚHONNOSŤ
SVOJPRÁVNOSŤ
ZÁKLADNÝ BOJOVÝ VÝCVIK :

Príprava k obrane svojej krajiny, spoločnosti či svojho okolia je vecou cti každého občana a stojí v prvom rade na komplexnej príprave a skutočnom výcviku. Skutočný výcvik ťa nepripraví len v smere správneho použitia obranných prostreidkov či sebaobrany. Skutočný výcvik ťa transformuje telom a mysľou k povahe skutočného obrancu, ktorý musí vedieť primerane reagovať na akúkoľvek hrozbu z hľadiska uplatnenia psychickej a fyzickej disciplíny, osobných zručností a schopnosti zorganizovať a pripraviť svoje okolie či tím alebo byť plnohodnotným členom pripraveného a organizovaného tímu.

CELOK JE TAK SILNÝ, AKO SILNÝ JE JEHO NAJSLABŠÍ ČLÁNOK ! 

MOŽNOSTI ABSOLVENTA :

Za úspešného absolventa letného vojenského kurzu síl SB 2020 sa považuje ten, kto absolvuje kurz v plnom rozsahu a splní všetky výzvy psychického a fyzického charakteru a rovnako tak všetky výcvikom stanovené úlohy základnej, odbornej a operačnej bojovej prípravy. Úspešným absolvovaním tohto kurzu to však pre teba nemusí skončiť ! Bude to len na tvojom rozhodnutí čo ďalej !

AKÉ SÚ TVOJE ĎALŠIE MOŽNOSTI ?

-
Úspešným absolvovaním LVK máš možnosť vstúpiť do regulérnej alebo rezervnej posádky síl SB a stať sa plnohodnotným príslušníkom našej národnej dobrovoľnej občianskej domobrany ! Uchádzač vstupujúci do organizácie touto cestou, nemusí ďalej absolvovať žiadne vstupné prijímacie procesy.
-
Pokiaľ nemáš záujem o vstup do štruktúr síl SB, no kurz si úspešne absolvoval a chcel by si si prejsť výcvikom o rok na vyššej odbornej úrovni, nasledujúci kurz LVK 2021 je tu práve pre teba! Získavaš možnosť pokračovať v zložitejšom odbornom bojovom výcviku v nasledujúcom kalendárnom roku.


NOVINKY LVK 2020 :

Náš tím inštruktorov a mentorov neustále pracuje na zvyšovaní kvalitatívnej stránky našej organizácie, priamoúmerne k tomuto faktoru rastie aj úroveň poskytovaných verejných kurzov a ďalších udalostí. Projekt LVK každým rokom naberá na kvalite a tento rok tomu nebude inak. LVK 2020 prinesie niekoľko ďalších noviniek ktorými bude jeho efektivita opäť posunutá na vyšší stupeň.

POHYB CENY :

Do spustenia letného vojenského kurzu 2020 je stanovených niekoľko cenových relácii ktoré začínajú na štandardnej sume 90 EUR a postupne,  každým uplynulým mesiacom narastajú až do finálnej sumy 130 EUR, ktorá platí pre osoby, ktoré sa zaregistrujú v mesiacoch JÚN a JÚL. Využi zľavy registrácie v prvých mesiacoch a ušetríš niekoľko desiatok EUR !

Všetky poplatky uhádzané vo výškach stanovených cien sú výlučne použité na priebeh kurzu a to v smeroch zaobstarávania materiálu, stravy, výcvikových prostriedkov, poľných rovnošiat, ubykačného materiálu a podobne. POZOR ! V dôsledku predbežných príprav kurzu a zaobstarávania materiálu pre narastajúci počet registrovaných uchádzačov, nie je možný návrat uhradenej ceny kurzu v prípade zrušenia tvojej účasti !
ALIANČNÁ ZĽAVA !!!

SI ČLENOM PARTNERSKEJ ORGANIZÁCIE ALIANČNÉHO ZOSKUPENIA SÍL SB ? Máme tu pre teba aliančnú zľavu ktorú si môžeš kedykoľvek uplatniť ale pozor ! V mesiacoch JÚN a JÚL sa zvýšenie týka aj teba. Tak neváhaj a registruj sa už teraz !


ÚDAJE K ÚHRADE KURZU :
ČÍSLO  ÚČTU ( IBAN ) :   SK70 8330 0000 0026 0177 2312
POZNÁMKA  TRANSAKCIE :   "MENO A PRIEZVISKO (pod ktorým si sa registroval)"
CENA  PREVODU :  "Podľa mesiaca v ktorom sa registruješ"

DÔLEŽITÉ! - ÚHRADU ODPORÚČAME VYKONAŤ HNEĎ PO REGISTRÁCII ! V prípade že úhrada nebola vykonaná v mesiaci v ktorom si sa registroval, platí pre teba cena aktuálneho mesiaca v ktorom vykonávaš prevod platby za kurz !